27.10.2018 12:00 - 12:30 · Blåbärslandet · Romaanit, Ruotsinkielinen ohjelma, Terveys ja hyvinvointi, Yhteiskunta

Chris Nyström: Bipacksedeln

BIPACKSEDELN är delvis skriven i form av brev till Chris Nyströms avlidna make. Deras samtal fortsätter, vilket ger plats åt känslor och reaktioner. Den kärleksfyllda tonen och närvaron i samtalet med maken blir en faktor som läsare kan känna igen sig i. Ett slags behov att begrunda, att stanna upp och tänka samt tänka om. Sjukdomsförloppet är hjärtskärande konkret och tydligt mitt i det oundvikliga. Boken är också en tanke- och diskussionsväckare kring mänsklighetens brådska, om de förhastade beslut som fattas av enskilda individer, organisationer och myndigheter, och om förhållandet mellan forskning och marknadsföring.
Trots sitt personliga innehåll, där saknad och sorg är orsaken till innehållet i texten, når boke nut ut över det vanliga. Dels därför att den röda tråden nystar sig omkring ämnet mediciner som lätt skrivs ut till ”allmänheten” för att man brukar göra så.

  • Aika: 27.10.2018 12:00 - 12:30
  • Paikka: Blåbärslandet
  • Esiintyjät: Nyström Chris