26.10.2018 13:30 - 14:00 · Kruununhaka · Tiede ja tutkimus

PISA pintaa syvemmältä: Onko oppimisen perusta kunnossa? (Paneelikeskustelu)

Oppilaan asenteet, kotitausta ja koulun antama tuki luovat pohjan opintielle. Miten nämä vaikuttavat oppimistuloksiin? Mikä on lukutaidon yhteys muuhun oppimiseen? Mikä on motivaation merkitys oppimisessa?
Paneelissa keskustelevat yliopistotutkija Kaisa Leino ja projektitutkija Jonna Pulkkinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta sekä apulaisprofessorit Mari-Pauliina Vainikainen ja Kalle Juuti Helsingin yliopistosta. Keskustelijat ovat tuoreen PISA pintaa syvemmältä -kirjan kirjoittajia.
PISA-tutkimuksen julkistaminen nostaa joka kerta vilkkaan keskustelun oppimistuloksista, koulutuspolitiikasta ja niiden suunnasta. Mikä PISA-tutkimus on? Miten se toteutetaan? Onko syytä huolestua laskeneista PISA-tuloksista? Mitä PISA oikein mittaa ja mistä tulokset kertovat? PISA pintaa syvemmältä (PISA 2015 -pääraportti) on ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu ja tieteellisen kustantajan julkaisema PISA-raportti. Kirja koostuu itsenäisistä vertaisarvioiduista artikkeleista ja erillisestä PISA-tutkimuksen menetelmiä kuvaavasta luvusta, joka esittelee PISA-tutkimuksen toteutuksen aina aineistonkeruusta analyysimenetelmiin.
J. Rautopuro & K. Juuti (toim.) PISA pintaa syvemmältä: PISA 2015, Suomen pääraportti. Kasvatusalan tutkimuksia 77. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura.

  • Aika: 26.10.2018 13:30 - 14:00
  • Paikka: Kruununhaka
  • Esiintyjät: Leino Kaisa, Pulkkinen Jonna, Vainikainen Mari-Pauliina, Juuti Kalle