28.10.2018 16:30 - 17:00 · Blåbärslandet ·

Är urfolk och minoriteter hotade i dagens Europa?

Över 50 miljoner européer tillhör en etnisk eller språklig minoritet. Vart är minoritetspolitiken på väg? Sametingets språkskyddssekreterare Anne Kirste Aikio och fd. OSSE minoritetsombudsman Astrid Thors diskuterar. Moderator Lia Markelin, Magma/Samiska högskolan.

  • Aika: 28.10.2018 16:30 - 17:00
  • Paikka: Blåbärslandet