28.10.2018 13:00 - 13:30 · 6n66 ·

Maria Holmberg - Maria och demonen - En vuxen anorektikers dagbok (Boklund Publishing)

Maria Holmberg signerar och berättar om boken Maria och demonen - En vuxen anorektikers dagbok. Boklund Publishing

  • Aika: 28.10.2018 13:00 - 13:30
  • Paikka: 6n66