28.10.2018 15:30 - 16:30 · 6n66 ·

På spaning efter Pia och hennes bröder - Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-1944

Camilla Kovero är på plats och berättar om boken På spaning efter Pia och hennes bröder - Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-1944. Författaren har i boken bl.a. klarlagt frågor kopplade till nationell och kulturell tillhörighet i den tidens Finland, exemplifierat med släkten Bernstein.

  • Aika: 28.10.2018 15:30 - 16:30
  • Paikka: 6n66