26.10.2018 12:00 - 12:30 · 6n66 ·

Träffa författarna till antologin Hästar

Ellen Strömberg, Hanna Ylöstalo, Vilhelmina Öhman och Satu Laukkanen, författarna till antologin Hästar, är på plats i montern för att berätta om boken.

  • Aika: 26.10.2018 12:00 - 12:30
  • Paikka: 6n66