29.10.2021 12:30 - 13:00 · Blåbärslandet · Historia

Finlandssvenska författare mot fascismen på 1920–1940-talen

Hur tog sig antifascismen uttryck hos t.ex. Hagar Olsson, Elmer Diktonius, Atos Wirtanen och Mirjam Tuominen?

  • Tid: 29.10.2021 12:30 - 13:00
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Braskén Kasper, Perera Ylva