25.10.2018 13:30 - 14:00 · Blåbärslandet · Vetenskap och undersökning, Samhälle

Vem får plats i feminismen?

Vilka omfattas av feminismens “vi”? Astra bjuder in till samtal om inklusivitet, exklusivitet och breddade fronter inom det gångna århundradets feministiska rörelser. I panelen Kessie Holmlund, Albina Gakuru-Hipp och Yasmin Ibrahim.

  • Tid: 25.10.2018 13:30 - 14:00
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Holmlund Kessie, Ibrahim Yasmin, Gakuru-Hipp Albina