26.10.2019 12:00 - 12:30 · Fiskehamnen · Childrens Books (0-6 years), Childrens Books (7-12 years), Program in swedish, Teens and young adults

Representation i barnlitteraturen

Finns det tillräckligt med mångfald i våra barnböcker idag? Känner alla igen sig i vår barnlitteratur? Hur inkluderar vi alla? Många barn med utländsk bakgrund riskerar att exkluderas i sin finländska skol- eller dagismiljö. Kia Svaetichin diskuterar representation i barnböcker tillsammans med Milena Parland, författare och verksamhetsledare på Ad Astra och Saba Holm, ungdomsinformatör på Luckan och barnboksbibliotekarie Tobias Larsson.

  • Sortera: Svenska Yle
  • Tid: 26.10.2019 12:00 - 12:30
  • Plats: Fiskehamnen
  • Uppträdare: Parland Milena, Holm Saba, Larsson Tobias