27.10.2019 10:30 - 11:00 · Blåbärslandet · Biographies and Memoirs, Program in swedish

Enkla vardagsiakttagelser blir litteratur

En stark genre i årets finlandssvenska utgivning är blicken på vardagen. Möt litteraturens zen-mästare som motarbetar språkets förflackning och höjer livskänslan genom en koncentrerad blick på det lilla och nära.

  • Sortera: Schildts & Söderströms
  • Tid: 27.10.2019 10:30 - 11:00
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Ekman Michel, Nielsen Ulrika, Boucht Birgitta