26.10.2019 11:30 - 12:00 · Blåbärslandet · Poetry, Program in swedish

Jag studerade en gång vid en underbar fakultet

Tua Forsström i ett samtal om poesins status idag och sin egna poetiska väg och utveckling. Hur ter sig framtiden, blir det spänningar mellan det personliga – poesin och det offentliga – Akademien?

  • Sortera: Schildts & Söderströms
  • Tid: 26.10.2019 11:30 - 12:00
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Forsström Tua