26.10.2019 18:30 - 19:00 · Fiskehamnen · Histori, Novel, Program in swedish

Hur hamnade vi här?

Henrik Meinander skriver om året 1968 och hur det påverkade utvecklingen. Annika Luther forskar i en nära framtid av antibiotikaresistenta bakterier. Författarna möts i spannet mellan hoppet från 1968 och en framtid som ter sig ganska dyster.

  • Sortera: Schildts & Söderströms
  • Tid: 26.10.2019 18:30 - 19:00
  • Plats: Fiskehamnen
  • Uppträdare: Meinander Henrik, Luther Annika