27.10.2019 16:00 - 16:30 · Fiskehamnen · Histori, Program in swedish

1968 – Året som formade oss

Meinander ger en bred överblick över 1968 - ett händelserikt år i historien. Det handlar om så mycket mer än ockupationen av Gamla studenthuset; emigrationen till Sverige, avfolkningen av landsbygden, supermakternas globala konkurrens.

  • Sortera: Schildts & Söderströms
  • Tid: 27.10.2019 16:00 - 16:30
  • Plats: Fiskehamnen
  • Uppträdare: Meinander Henrik