26.10.2019 17:30 - 18:00 · Fiskehamnen · Other (specify in Additional Information text field), Program in swedish

Prisutdelning + Den stora bokhandelsdiskussionen

När, var och hur köper vi våra böcker i framtiden? Vad ska de lokala bokhandlarna på finlandssvenska orter göra för att stå sig i konkurrensen med nätbokhandeln? Och hur skulle drömscenariot för en finlandssvensk bokhandel se ut?

  • Sortera: Schildts & Söderströms
  • Tid: 26.10.2019 17:30 - 18:00
  • Plats: Fiskehamnen
  • Uppträdare: Rahka Fredrik, Karlsson Laura, Årets finlandssvensk bokhandlare, Inger Ruotanen