27.10.2019 15:00 - 15:30 · Fiskehamnen · Histori, Program in swedish, Non-fiction, Yhteiskunta

Finland och omvärlden i förändring

Finland har, som ett litet land i utkanten av Europa, profilerat sig gentemot omvärlden på olika sätt under olika tider. Vilka beroendeförhållanden har funnits och vilka var hotbilderna? Hur förhöll sig landet till revolter och nymodigheter ute i världen?

  • Sortera: Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Tid: 27.10.2019 15:00 - 15:30
  • Plats: Fiskehamnen
  • Uppträdare: Meinander Henrik, Pihlflyckt Katarina