27.10.2019 12:00 - 12:30 · Blåbärslandet · Poetry, Program in swedish

Låt oss alla vägra erosionen

Dikterna i Pia Ahlbäcks samling Kabel rör sig från upplevelser av vanmakt och utsatthet i socialt klaustrofobiska sammanhang till djupdykningar i tiden, minnet och språket, en resa och risktagning som också handlar om nödvändigt motstånd.

  • Sortera: Ellips förlag
  • Tid: 27.10.2019 12:00 - 12:30
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Ahlbäck Pia