24.10.2019 12:30 - 13:00 · Blåbärslandet · Poetry, Program in swedish

När vändkrets läggs mot vändkrets

I Mikaela Nymans lyriska debut levandegörs minnet av en alltför tidigt förlorad syster. Dikterna bottnar i sorg men kretsar också kring impulsen att resa bort och längtan att återvända, om vårt behov att ingå i sammanhang och samtidigt söka nya.

  • Sortera: Ellips förlag
  • Tid: 24.10.2019 12:30 - 13:00
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Nyman Mikaela