24.10.2019 12:00 - 12:30 · Blåbärslandet · Histori, Writing and Publishing, Program in swedish

Att översätta en gemensam historia

Vilka är utmaningarna när du översätter historisk facklitteratur från svenska till finska? Henrik Meinander, som skrivit en av böckerna i serien Finlands svenska historia, och Kari Koski, som översatt delar av serien, möts i ett tvåspråkigt samtal.

  • Sortera: Svenska litteratursällskapet i Finland, Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF/SKTL)
  • Tid: 24.10.2019 12:00 - 12:30
  • Plats: Blåbärslandet
  • Uppträdare: Meinander Henrik, Koski Kari