26.10.2019 13:30 - 14:00 · Fiskehamnen · Novel

Minnets makt och myterier

Kjell Westö, vinnare av Nordiska rådets litteraturpris 2014, samtalar med årets nominerade författare om deras sinsemellan helt olika romaner om livsresor – i Österbotten, från Sverige till Eritrea, i gamla papperslappar och i förträngda minnen.

  • Sortera: Nordisk kulturkontakt, med stöd från de nordiska ambassaderna i Helsingfors
  • Tid: 26.10.2019 13:30 - 14:00
  • Plats: Fiskehamnen
  • Uppträdare: Westö Kjell, Sund Lars, Willén Liselott, Eiriksdóttir Kristín, Said Sami