26.10.2019 14:00 - 15:00 · 7m130 ·

Metallinetsinlöydöt ja Löytösampo / Metal-detecting finds and FindSampo

Keskustelua metallinetsinnästä, arkeologisista löydöistä sekä tulevasta Löytösampo-tietokannasta. Keskustelijoina arkeologit Suzie Thomas Helsingin yliopistosta sekä Sami Raninen ja Ville Rohiola Museoviraston arkeologisista kokoelmista. Discussion of metal-detecting, archaeological finds and the forthcoming FindSampo platform. Discussed by Suzie Thomas from the University of Helsinki and Sami Raninen and Ville Rohiola from the Archaeological Collections of the Finnish Heritage Agency.

Keskustelu on englanniksi / Discussion is in English

  • Tid: 26.10.2019 14:00 - 15:00
  • Plats: 7m130