Monter 7e108

Åbo Akademi

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek. https://www.abo.fi/samverkan/abo-akademis-forlag/