Monter 7g105

FINLANDS SVENSKA HEMBYGDSFÖRBUND R.F.