Monter 7g99

Boklund Oy Ab

Boklund är huvuddistributör för ett 50-tal små och medelstora finländska utgivare samt fungerar som specialnätbokhandel för böcker och spel på http://www.boklund.fi. Är ni intresserade av våra distributionstjänster eller vill bekanta er med finlandssvensk litteratur, välkommen!