Osasto 6n50

Åbo Akademi

Åbo Akademis förlag är ett universitetsförlag för forskare knutna till Åbo Akademi. Förlaget publicerar i första hand doktorsavhandlingar (monografier). Publikationer utgivna av Åbo Akademis förlag kan köpas via Åbo Akademis bibliotek , https://www.abo.fi/samverkan/abo-akademis-forlag/

För att köpa publikationer, kontakta Anders Ekberg:
Tfn (02) 215 4190, e-post: publikationer@abo.fi
Besöksadress: Åbo Akademis bibliotek, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

För övrig information om Åbo Akademis förlagsverksamhet, kontakta Johanna Hedenborg:
Tfn (02) 215 4793, e-post: forlaget@abo.fi