Osasto 7c102

Bokpil

Bokpil publicerar lättlästa och mångkulturella böcker, ordnar evenemang i Norden och Europa samt främjar pedagogiskt lättläst litteratur på Balkan. År 2019 firar Bokpil 25 lättlästa finlandssvenska titlar.
Bokpil julkaisee selko- ja monikulttuurisia kirjoja, järjestää tapahtumia Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä edistää pedagogista selkokirjallisuutta Balkanilla. Vuonna 2019 Bokpil juhlii 25 suomenruotsalaista selkokirjaa.