Osasto 7e98

Tidskriftscentralen rf

Tidskriftscentralens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Tidskriftscentralen består av 13 finlandssvenska kulturtidskrifter: Ad Lucem, Astra, Eos, Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Ikaros, Kontur, Medborgarbladet, Nya Argus, Presens, Skärgård och Språkbruk.

  • Www: http://www.tidskriftscentralen.fi
  • Osasto: 7e98
  • Tuotemerkit: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Språkbruk, Ikaros, Kontur, Skärgård, Medborgarbladet, Presens, Nya Argus, Nätverkstan Kultur, Eos