Osasto 7g99

Boklund Publishing (Scriptum)

Förlaget Scriptum och hybridförlaget Boklund Publishing presenterar höstens bokutgivning. Träffa förlagens författare och bekanta er med utgivningen.