Skip to content

Mångsidigt program

Programmet för Helsingfors bokmässa på webben publiceras 23.9. Programmet är ett större urval av program som skulle ha arrangerats ursprungligen.  

Biljettförsäljningen öppnar 23.9.