Skip to content

Antikvariat på Helsingfors bokmässa

Antikvariska bokmässan

Helsingfors Bokmässa presenterar nyhetsböcker och bokerbjudanden, men bjuder även på skatter från antikvariaten, samlarexemplar och klassiker. Dessa finns på Finlands största antikvariatevenemang, Antikvariska Bokmässan, som har arrangerats vid sidan av bokmässan ända sedan den allra första mässan. Under dessa år har utbudet blivit mångsidigare och även montrarna har vuxit i storlek. Antikvariska bokmässan bjuder ut omkring 100 000 verk under Helsingfors Bokmässa i Helsingfors Mässcentrum den 26. – 29.10.2023. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för att bekanta sig med montrarna och böckerna.

Nu har mässan ett mångsidigt urval av väl lästa böcker från skönlitteratur till facklitteratur. Montrarna är rymliga, och besökarna kan bekvämt bekanta sig med böckerna, som ofta är placerade enligt ämnesområde och även, om möjligt, i alfabetisk ordning. Det lönar sig att komma med öppet sinne, eftersom bokmässan är ett ställe där man kan hitta böcker som man inte ens visste att man saknade. Personalen hjälper också gärna till.

 

Ett traditionellt evenemang

Helsingfors Mässcentrum arrangerar årligen i samband med Helsingfors Bokmässa Antikvariatiska Bokmässan i samarbete med Finska Antikvariatföreningen, nu för 23. gången.

Evenemanget, som riktade sig till en liten krets av samlare och lockade drygt tusen besökare, har vuxit till en stor enhet och en viktig del av Helsingfors bokmässa. Den alltmer hektiska medievärlden och förlagens effektivare lagerhantering har lett till att livslängden för en ny bok blir allt kortare. Antikvariatet är platsen att leta efter böcker som inte längre säljs i bokhandeln. Vissa kunder är samlare, men de flesta är läsare som kommer för att läsa en god bok och för att komma i stämning med gamla böcker.

 

Brädspelsutställning och bokrecensioner

På Finlands Antikvariatföreningen rf:s monter (6u50) finns i år en utställning över finska brädspel. På lördagen den 28.10. klockan 13 hålls där ett föredrag om brädspelens historia och mekanik. Utställningen har sammanställts av Mika Suominen. Två ämnesområden har valts ut från det mycket omfattande utbudet: brädspel inom Helsingfors- och Litteratur – områdena. Montern har även en utvärderingspunkt för böcker, som har personal på plats i synnerhet under veckoslutet.