Skip to content

På barnområdet händer det hela tiden något

På barnområdet har särskild uppmärksamhet ägnats åt att barnen ska trivas. Det finns två programscener på barnområdet, Kumpula och Toukola, som båda har ett aktiverande program.

Program på Toukola-scenen Program på Kumpula-scenen

 Kontinuerligt aktiviteter för barn

I Skidi-bokbussen kan barnen bekanta sig med bibliotekstjänster, skaffa sig bibliotekskort och låna eller återlämna böcker. Utanför bokbussen kan man ta igen sig med böcker och läsplattor.

 

 

Köp biljetter