Osasto 6m65

FINLANDS SVENSKA HEMBYGDSFÖRBUND R.F.