Sirpa Kähkönen -

Sanat kuuluvat meille kaikille

Kirjailija Aino Kallas asui 1920-luvulla Lontoossa ja tutustui siellä kirjailijoiden sananvapausjärjestö PEN:in toimintaan. Kotimaahan palattuaan Kallas perusti Suomen PEN:in, jonka ensimmäisiin jäseniin kuuluivat muun muassa F. E. Sillanpää, Otto Manninen ja Anni Swan. Myös suomalaiset kustantajat ovat alusta saakka olleet tiiviisti järjestön toiminnassa mukana.
Kansainvälinen PEN sai alkunsa vuonna 1921, pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kansojen välisissä suhteissa oli tuolloin suuria poliittisia jännitteitä. PEN:in perustaneet kirjailijat tahtoivat korostaa, että kirjallisuus on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta eikä tunne rajoja. Kirjallisuuden tulisi pysyä ihmisten saatavilla riippumatta kansainvälisistä ja poliittisista mullistuksista.
Perustamisaikojen periaatteet ovat yhä PEN-järjestössä kunniassaan. Suomen PEN ja sen kansainvälinen emojärjestö tukevat kirjailijoiden ja toimittajien oikeutta työskennellä vapaasti omalla kielellään. PEN:in jäsenet ovat sitoutuneet edistämään kansojen välistä yhteisymmärrystä ja hälventämään vihamielisyyttä rotujen, yhteiskuntaluokkien ja kansallisuuksien välillä.
Suomen PEN on tänä vuonna mukana järjestämässä Helsingin kirjamessuja. Me PEN:issä haluamme tukea moniäänisyyttä ja ajatusten vaihtoa yli rajojen. Kirjoittajien ja lukijoiden kohtaamiset ja keskustelut ovat mielestämme paras tapa pitää yllä vapaata mielipiteenmuodostusta, tiedonvälitystä ja sananvapautta.
Toukokuussa 2015 julkaistiin sanomalehdissä vetoomuksia ja kannanottoja kansainvälisen sananvapauden päivän kunniaksi. Yksi kauneimmista iskulauseista oli ruotsinkielisessä HBL:ssa. Se kuului yksinkertaisesti ”Håll ditt ord” – ”Pidä sanasi”.
Suuri osa meistä PEN:in jäsenistä on vapaita kirjoittajia. Me tiedämme hyvin, miten suuri merkitys on sanansa pitämisellä. Kirjoittajan maine on suuresti riippuvainen siitä, että asiat tulevat hoidetuiksi ajallaan, sopimuksen mukaan. Kirjoittaja työskentelee maineensa varassa. Tämä on yksi ulottuvuus sanansa pitämisen ajatuksessa: lupaukset on lunastettava.
Toisaalta ”Håll ditt ord” ja varsinkin kehotuksen suomenkielinen muoto ”Pidä sanasi” tarkoittaa sitä, että sanoistaan täytyy pitää kiinni, ne täytyy pitää itsellään. Sanojaan ei saa luovuttaa kevytmielisesti, niistä on pidettävä huolta, niitä on kannettava sydämellään ja puolustettava kynällään.
Kirjamessuille kokoontuvat ne, joille sana on merkityksellinen asia. Messuilla puhutaan, kuunnellaan, väitellään, luetaan. Seminaarihuoneissa ja lavoilla keskustellaan kotimaisista ja kansainvälisistä aiheista. Kohtaamisiin kirjoittajat ja lukijat tuovat omat sanansa, omat ajatuksensa. Sananvapaus merkitsee yksilön luovuttamatonta oikeutta sanoihinsa. Mutta se merkitsee myös vapautta päästää sanat valloilleen, tutustumaan toisiin sanoihin ja niiden vaalijoihin. Kun sanat kohtaavat, ajatukset ja näkökulmat rikastuvat. Kirjamessut tarjoavat tilan ja hetken, jossa moniääniseen kohtaamiseen on lupa ja mahdollisuus.

Sirpa Kähkönen
Kirjailija, Suomen PEN:in puheenjohtaja